Header

BuMédewerker
ben je niet maar zo …

 

Krijg je te maken met iemand die werkzaam is binnen of voor Bumé Bouw en Onderhoud, dan mag je er vanuit gaan dat hij of zij zich gedraagt als de ideale BuMédewerker. Onze medewerkers begrijpen dat ze er zijn ‘voor en dankzij’ de klanten en tonen daarom altijd en jegens iedereen een vriendelijke, servicegerichte en respectvolle houding.

De BuMédewerker realiseert zich op ieder moment dat we allemaal gelijk zijn, staat voor een ander klaar en laat anderen altijd in hun waarde ongeacht cultuur, achtergrond, geaardheid, huidskleur en geslacht. Daarbij hoort dat we er ook voor elkaar zijn, juist als het even lastig wordt en dat alle veiligheids- en gezondheidsmaatregelen zonder uitzondering in acht worden genomen. Onze mensen ‘dragen’ allemaal het merk Bumé en beseffen dat een ‘misser’ van de ander ook een ‘misser’ van zichzelf is. Ze verschuilen zich niet achter de eigen opdracht, maar bieden een uitgestoken en helpende hand. Juist dát maakt ons bedrijf speciaal. Wij functioneren alleen als ons gehele team functioneert en we durven elkaar daar ook op aan te spreken. De ketting is namelijk zo sterk als de zwakste schakel.

Een BuMédewerker is positief en enthousiast ingesteld, is betrouwbaar, recht door zee, leert van fouten en levert geen half werk. De BuMédewerker zorgt er zonder uitzondering voor gekwalificeerd te zijn voor de opgedragen taak en gaat met voldoende kennis op pad.